<
Trang chủ » Tra từ
argent  
['ɑ:dʒənt]
danh từ
  • màu bạc
tính từ
  • bằng bạc
  • trắng như bạc
©2022 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt