<
Trang chủ » Tra từ
ardent  
['ɑ:dənt]
tính từ
  • cháy, nóng rực
nóng cháy, nóng rực
  • hăng hái, sôi nổi, mãnh liệt, nồng nhiệt, nồng nàn, nồng cháy
lòng yêu nước mãnh liệt
      • rượu mạnh
©2022 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt