<
Trang chủ » Tra từ
arc  
[ɑ:k]
danh từ
  • hình cung
  • (toán học) cung
  • cầu võng
  • (điện học) cung lửa; hồ quang
cung lửa điện
động từ
  • tạo nên một cung lửa điện
©2022 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt