<
Trang chủ » Tra từ
Kết quả
arbre  
danh từ giống đực
 • cây gỗ, cây to
dưới bóng cây
cây ăn quả
cây kiểng
cây nhiều cành/nhiều lá/phủ rêu/nhiều mắt
ở ngọn cây, ở gốc cây
trồng cây
đốn cây
rễ cây, thân cây, cành cây
cây đang nở hoa
chặt cây, đốn cây
trèo cây, leo cây
 • (kỹ thuật) trục
trục cam
nối hai trục bởi một bộ nối
   • cây phả hệ
   • thập tự giá nơi chúa Giê Xu bị đóng đinh
   • cây Nô-en
   • nhìn quả biết cây thế nào (nhìn kết quả biết ngay tác giả là người thế nào)
   • chặt cây để hái quả
   • tham lợi trước mắt bỏ mất quyền lợi lâu dài
   • không nên dính vào những việc tranh chấp lôi thôi
   • không nên nhìn vỏ mà đoán cây (không nên xét đoán theo bề ngoài)
©2022 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt