<
Trang chủ » Tra từ
Kết quả
apraxie  
danh từ giống cái
  • (y học) chứng mất dùng động tác
mất dùng động tác ngón tay
©2022 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt