<
Trang chủ » Tra từ
Kết quả
applique  
danh từ giống cái
  • vật gắn (vào tường, vào áo...)
vật gắn bằng nhung trên chiếc áo choàng
  • đèn vách
©2023 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt