<
Trang chủ » Tra từ
Kết quả
apple-pie  
['æpl'pai]
danh từ
  • bánh táo
      • hết sức gọn gàng ngăn nắp, hoàn toàn có trật tự
©2022 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt