<
Trang chủ » Tra từ
Kết quả
antique  
[æn'ti:k]
tính từ
  • cổ, cổ xưa; theo lối cổ, theo kiểu cổ
  • lỗi thời, không hợp thời
danh từ
  • đồ cổ
người bán đồ cổ
  • tác phẩm mỹ thuật cổ
vẽ theo phong cách nghệ thuật cổ
©2022 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt