<
Trang chủ » Tra từ
Kết quả
anticyclonique  
tính từ
  • (khí tượng) thuộc xoáy nghịch, có xoáy nghịch
tình trạng xoáy nghịch
©2022 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt