<
Trang chủ » Tra từ
Kết quả
anserine  
['ænsərain]
tính từ
  • (thuộc) loài ngỗng, như loài ngỗng
  • ngu si, đần độn, ngớ ngẩn
©2022 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt