<
Trang chủ » Tra từ
Kết quả
anschluss  
['æn∫lus]
danh từ
  • liên minh chính trị (chủ yếu giữa Đức và Ao năm 1939)
©2022 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt