<
Trang chủ » Tra từ
Kết quả
ansériforme  
tính từ
  • (có) dạng ngỗng
vịt dạng ngỗng
danh từ giống đực
  • ( số nhiều, động vật học) bộ ngỗng vịt
©2022 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt