<
Trang chủ » Tra từ
another  
[ə'nʌðə]
tính từ bất định
  • thêm (một người hoặc vật) nữa
Anh dùng thêm một tách trà nữa nhé?
Cô ấy sắp có thêm một đứa con nữa
Hai tuần nữa là sẽ xong
  • (một người hoặc vật) khác
Chúng ta có thể làm việc đó vào một lúc khác
Cô ta đã có một bạn trai khác
Đó là một vấn đề hoàn toàn khác
Cây bút này không viết được - anh cho tôi một cây khác được không?
  • (một người hoặc vật) tương tự
Can he be another Einstein?
Liệu ông ta có thể là một Einstein thứ hai không?
đại từ bất định
  • một người hoặc vật thêm vào
Tôi có thể có một cái nữa được không ạ?
Không thêm một cái nào nữa!
Đột nhiên thư từ bắt đầu dồn tới - hôm nay lại thêm một cái nữa
  • một người hoặc vật khác
Tôi không thích phòng này - chúng ta hãy đòi một căn phòng khác
  • một người hoặc vật tương tự
Shakespeare là nhà văn Anh vĩ đại nhất - liệu bao giờ lại sẽ có một nhà văn khác như thế?
©2022 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt