<
Trang chủ » Tra từ
announcer  
[ə'naunsə]
danh từ
  • người giới thiệu diễn giả, ca sĩ, chương trình (trên đài phát thanh hoặc truyền hình)
©2022 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt