<
Trang chủ » Tra từ
angled  
['æηgld]
tính từ
  • có góc, có góc cạnh
©2023 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt