<
Trang chủ » Tra từ
anger  
['æηgə]
danh từ
  • sự tức giận, sự giận dữ
cơn tức giận
lòng tràn đầy tức giận vì cái cách mà nó bị lường gạt
giận dữ nói về cảnh ngộ của người nghèo
những lời đó được nói ra trong lúc nóng giận
      • buồn nhiều hơn giận, tiếc nhiều hơn tức
ngoại động từ
  • chọc tức, làm tức giận
anh ta tức giận vì thái độ của những người khác
©2022 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt