<
Trang chủ » Tra từ
anabiosis  
[,ænəbi'ousis]
danh từ
  • (sinh vật học) trạng thái tiềm sinh
©2022 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt