<
Trang chủ » Tra từ
amperemeter  
['æmpeə,mi:tə]
danh từ
  • (điện học) thiết bị đo am-pe
©2022 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt