<
Trang chủ » Tra từ
ampere  
['æmpeə]
danh từ
  • (điện học) am-pe
am-pe tuyệt đối
am-pe hợp pháp
am-pe quốc tế
©2021 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt