<
Trang chủ » Tra từ
Kết quả
amoureux  
tính từ
  • yêu
yêu say đắm một cô gái
yêu ai say đắm
  • đa tình
người đàn bà đa tình
  • tình tứ
những cái nhìn tình tứ
say mê nhạc
      • gặp phụ nữ nào cũng muốn yêu
danh từ
  • người yêu, tình nhân
cặp tình nhân nắm tay nhau
  • kẻ si tình
©2023 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt