<
Trang chủ » Tra từ
Kết quả
American  
[ə'merikən]
tính từ
  • (thuộc) Châu Mỹ
người da đỏ; người Anh Điêng
  • (thuộc) nước Mỹ; (thuộc) Hoa Kỳ
tiếng Mỹ
môn bóng bầu dục Mỹ
chế độ trả tiền khách sạn gồm tiền buồng, tiền ăn và dịch vụ
danh từ
  • người Châu Mỹ
  • người Mỹ
©2022 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt