<
Trang chủ » Tra từ
Kết quả
amène  
tính từ
  • (văn học) nhã nhặn
tính tình nhã nhặn
luôn nhã nhặn và ân cần với những kẻ có thân phận hèn mọn hơn mình
©2022 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt