<
Trang chủ » Tra từ
Kết quả
alternatif  
tính từ
  • luân phiên, xen kẽ
lối trồng luân phiên
  • xoay chiều
dòng điện xoay chiều
©2022 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt