<
Trang chủ » Tra từ
alter  
['ɔ:ltə]
nội động từ
  • thay đổi, biến đổi, đổi
đổi tính, đổi nết trở nên tốt hơn
ngoại động từ
  • thay đổi; sửa đổi, sửa lại
thay đổi lối sống
thay đổi ý kiến, thay đổi ý định
đem sửa một cái áo sơ mi
  • ( Mỹ, Uc) thiến, hoạn (súc vật)
©2022 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt