<
Trang chủ » Tra từ
Kết quả
altérer  
ngoại động từ
  • làm biến chất, làm hỏng
  • sửa hỏng đi, sửa sai đi
một văn kiện bị sửa sai đi
nói sai sự thật, nói dối
  • làm phai lạt
làm phai lạt tình bạn
màu nhạt đi vì nắng
  • làm khát nước
chặng chạy đó làm cho tôi khát nước
©2023 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt