<
Trang chủ » Tra từ
allay  
[ə'lei]
ngoại động từ
  • làm giảm, làm bớt, làm cho đỡ, làm cho nguôi (lo lắng, cơn đau, giận dữ)
  • làm dịu đi, làm lắng xuống (nỗi xúc động, nỗi buồn...)
©2022 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt