<
Trang chủ » Tra từ
Kết quả
alimentaire  
tính từ
  • (thuộc) thức ăn, dùng làm thức ăn
suất ăn
chế độ ăn uống
kỹ nghệ thực phẩm
  • (luật học, pháp lý) cấp dưỡng
nghĩa vụ cấp dưỡng
  • để kiếm sống, mưu sinh
một công việc mưu sinh
©2023 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt