<
Trang chủ » Tra từ
alike  
[ə'laik]
tính từ
  • giống nhau, tương tự
bốn cái ghế ấy thì giống nhau
hai đứa bé sinh đôi này chẳng giống nhau tí nào
đối với nó thì âm nhạc nào cũng như nhau cả
phó từ
  • theo cùng một cách; như nhau
đối xử với mọi người y như nhau
ăn mặc giống nhau
chia đều nhau
©2022 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt