<
Trang chủ » Tra từ
alas  
[ə'lɑ:s]
thán từ
  • chao ôi!, than ôi!, trời ơi!, ôi!
©2022 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt