<
Trang chủ » Tra từ
Kết quả
alarm-clock  
[ə'lɑ:m'klɔk]
danh từ
  • đồng hồ báo thức
©2022 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt