<
Trang chủ » Tra từ
aircraft  
['eəkrɑ:ft]
danh từ, số nhiều không đổi
  • bất cứ máy móc hoặc cơ cấu nào bay được trên không và coi như một phương tiện đi lại hoặc chuyên chở; máy bay; tàu bay; khí cầu
©2022 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt