<
Trang chủ » Tra từ
Kết quả
aimable  
tính từ
  • đáng yêu, đáng mến, dễ thương
tính tình dễ thương
  • tử tế, nhã nhặn
anh ta rất tử tế với tôi
lời mời nhã nhặn
      • làm ra bộ tử tế
©2022 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt