<
Trang chủ » Tra từ
aiguille  
['eigwi:l]
danh từ
  • mỏm đá nhọn, núi đá đỉnh nhọn
©2022 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt