<
Trang chủ » Tra từ
ahead  
[ə'hed]
phó từ
  • xa hơn về phía trước (thời gian hoặc không gian)
anh ta chạy về phía trước
con đường ở phía trước bị cây đổ chắn ngang
chướng ngại vật ở phía trước
thời gian để thư giãn là khi chúng ta vượt lên trước
đi lên!, tiến lên!, cứ tiếp tục đi!
nhìn trước, lo xa
giới từ
ngay phía trước chúng ta là cung điện hoàng gia
London is about five hours ahead of New York
Giờ London sớm hơn New York khoảng năm giờ
Trước mắt chúng ta có mười ngày luyện tập khẩn trương
  • dẫn đầu ai/cái gì; tiến xa hơn
Cô ta bao giờ bao giờ cũng vượt xa các bạn cùng lớp về học lực
Tư tưởng của ông ấy vượt quá thời đại của ông ấy
©2021 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt