<
Trang chủ » Tra từ
Kết quả
agricole  
tính từ
  • (thuộc) nông nghiệp
Pháp là một nước nông nghiệp
nông sản
nông cụ
công việc của nhà nông
hợp tác xã nông nghiệp, tín dụng nông nghiệp
sự khai thác nông nghiệp
thuế nông nghiệp
©2022 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt