<
Trang chủ » Tra từ
ago  
[ə'gou]
phó từ
  • (dùng sau từ hoặc cụm từ mà nó bổ nghĩa, nhất là với thời quá khứ đơn giản, nhưng không dùng với thể hoàn thành) đã qua, trong quá khứ
năm năm trước đây, cách đây năm năm
việc đó xảy ra cách đây vài phút
lần cuối cùng anh gặp cô ta cách đây bao lâu?
anh tôi mất như vậy là cách đây 7 năm
trước đây lâu lắm, đã lâu lắm rồi
cách đây không lâu
họ đến nước Anh cách đây không lâu
©2022 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt