<
Trang chủ » Tra từ
Kết quả
agité  
tính từ
  • động, không yên
biển động
giấc ngủ không yên
  • (nghĩa bóng) sôi động
đầu óc sôi động, tính tình sôi động
  • sóng gió
cuộc đời sóng gió
danh từ
  • (y học) người điên quậy phá
khu dành riêng cho các bệnh nhân quậy phá trong bệnh viện tâm thần
©2022 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt