<
Trang chủ » Tra từ
Kết quả
africanthrope  
danh từ giống đực
  • (khảo cổ học) người vượn châu Phi
©2022 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt