<
Trang chủ » Tra từ
Kết quả
africain  
tính từ
  • (thuộc) châu Phi
danh từ
  • người châu Phi
©2022 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt