<
Trang chủ » Tra từ
Kết quả
affection  
[ə'fek∫n]
danh từ
anh ta cảm thấy rất thương chị mình
rất yêu mến ai
Tôi cố gắng chiếm cảm tình của cô ấy
  • bệnh tật hoặc tình trạng bệnh tật
bệnh viêm họng
©2022 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt