<
Trang chủ » Tra từ
advise  
[əd'vaiz]
ngoại động từ
bác sĩ khuyên (tôi) nghỉ ngơi hoàn toàn
họ khuyên cô ấy đừng vội lập gia đình
cô ấy khuyến cáo chính phủ về các hoạt động kinh tế
chúng tôi khuyên họ nên bắt đầu sớm
theo tôi, nên có một cách tiếp cận khác
anh nên ở trong nhà thì tốt hơn
anh có thể khuyên tôi làm gì tiếp hay không?
xin vui lòng cho chúng tôi biết khi nào hàng hoá được gửi đi
nội động từ
  • hỏi ý kiến
hỏi ý kiến người nào
©2023 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt