<
Trang chủ » Tra từ
Kết quả
address  
[ə'dres]
danh từ
  • địa chỉ
my home /business address is 191 Hoang Van Thu Street
địa chỉ nhà/cơ quan của tôi là 191 phố Hoàng Văn Thụ
  • bài nói chuyện; bài diễn văn
  • ( số nhiều) lời tỏ tình; lời tán tỉnh
tán tỉnh một bà, tỏ tình với một bà
ngoại động từ
đề địa chỉ trên một bức thư
bưu thiếp gửi chúng tôi đề sai địa chỉ vào nhà cũ của chúng tôi
xin vui lòng gửi mọi thắc mắc đến tổng giám đốc
Đừng gọi tôi là 'Thiếu tướng' : Tôi chỉ mới là đại tá thôi
  • đọc một bài diễn văn, nói chuyện (với một người hoặc đám đông) một cách trang trọng
Bây giờ bà chủ tịch sẽ nói chuyện với hội nghị
  • (thể dục,thể thao) nhằm vào (quả bóng) trong trò đánh cầu
  • (tin học) trữ hoặc lấy ra (một mẩu tin) bằng cách dùng bảng hướng dẫn
©2023 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt