<
Trang chủ » Tra từ
add  
[æd]
động từ
  • thêm vào, làm tăng thêm
cho thêm ít nước nóng nữa vào tách trà của anh
âm nhạc làm tăng thêm niềm vui của chúng ta
  • nói thêm
anh ta nói thêm rằng
  • ( + in ) kế vào, tính vào, gộp vào
      • miệng chửi tay đấm
©2022 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt