<
Trang chủ » Tra từ
Kết quả
acquis  
tính từ
  • thu được
(sinh vật học) tính chất thu được
kinh nghiệm thu được trong nghề nghiệp
  • (y học) mắc phải, nhiễm phải
bệnh mắc phải
hội chứng khiếm khuyết miễn dịch mắc phải, bệnh Sida
  • thừa nhận
thừa nhận một điểm
  • hoàn toàn theo, tán thành
hoàn toàn theo một ý kiến
giờ thì anh ta hoàn toàn tán thành dự án của chúng tôi
      • của phi nghĩa chẳng mang lại lợi lộc thực sự, của thiên trả địa
danh từ giống đực
  • vốn hiểu biết; kinh nghiệm
có hiểu biết, có kinh nghiệm
  • ( số nhiều) thành quả
chính phủ hứa với các nghiệp đoàn là duy trì các thành quả đã đạt được
©2022 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt