<
Trang chủ » Tra từ
Kết quả
acier  
danh từ giống đực
 • thép
thép đã tôi
thép lá
thép thấm nhôm
thép không rỉ
thép từ tính
thép chịu axit
thép cứng vừa
thép siêu mềm/siêu rắn
thép ngọt, thép dẻo
thép xoắn
thép cán
thép có độ bền cao
sự luyện thép
mắt kính có gọng bằng thép
sự sản xuất thép
 • ngành công nghiệp thép, kinh doanh thép
một ông trùm về kinh doanh thép, vua thép
 • (thơ ca) gươm dao
 • màu thép
chiếc xe có màu xám thép
   • có thần kinh vững vàng (có thể vượt qua mọi thử thách)
   • cứng rắn, lãnh đạm, vô cảm
   • cứng như thép
bắp thịt cứng như thép
   • (từ cũ, nghĩa cũ) sắt đá
trái tim sắt đá
   • thiết bị thông khí phổi cho những bệnh nhân bị tê cơ hô hấp
©2022 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt