<
Trang chủ » Tra từ
acidic  
['æsidik]
tính từ
  • có tính chất axit
©2023 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt