<
Trang chủ » Tra từ
Kết quả
achievement  
[ə't∫i:vmənt]
danh từ
  • thành tích, thành tựu
đạt được những thành tích to lớn
một thành tựu khoa học
  • sự đạt được, sự giành được; sự hoàn thành
sự giành được độc lập
ăn mừng việc đạt được mục tiêu của mình
  • huy hiệu, huy chương (để ghi nhớ một thành tích vẻ vang)
©2022 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt