<
Trang chủ » Tra từ
Kết quả
achalander  
ngoại động từ
  • (từ hiếm, nghĩa ít dùng) cung cấp hàng hoá
  • (từ cũ, nghĩa cũ) lôi kéo khách cho (một cửa hàng)
một rạp chiếu bóng lộ thiên lo việc lôi kéo khách cho các quán cà phê
©2023 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt