<
Trang chủ » Tra từ
Kết quả
achalandé  
tính từ
  • lắm hàng hoá
cửa hàng có nhiều mặt hàng
  • (từ cũ, nghĩa cũ) đắt khách
cửa hàng rất đắt khách
©2023 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt