<
Trang chủ » Tra từ
Kết quả
accueil  
danh từ giống đực
  • sự đón tiếp, sự tiếp đãi
sự đón tiếp thân mật/nồng nhiệt/lạnh nhạt
công chúng đã phấn khởi đón nhận vở tuồng này
đón tiếp ai nồng nhiệt
  • nơi đón tiếp
      • nơi đón tiếp (người tị nạn chính trị)
      • (thể thao) nước chủ nhà
©2022 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt